Kết Quả Toulon Tournament - KQBD Quốc Tế mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD Toulon Tournament Thứ 4 ngày 08-06-2022

19:00
Ghana U20
Arập Xêut U20
2 - 1
1 0
1.00 0.84
0 : 1/4 2 1/2
0.90 -0.96
23:59
Algeria U23
Indonesia U19
1 - 1
-0.96 0.88
0 : 1 1/2 2 1/2
0.78 0.92

KQBD Toulon Tournament Thứ 5 ngày 09-06-2022

19:30
Venezuela U23
Colombia U19
0 - 0
0.95 -0.99
0 : 0 2 1/4
0.93 0.85
22:59
Pháp U20
Mexico U21
4 - 1
3 0
0.80 0.80
0 : 1 2 1/2
-0.98 1.00

KQBD Toulon Tournament Thứ 6 ngày 10-06-2022

19:00
Panama U23
Comoros U20
4 - 1
1 1
0.93 0.88
0 : 1/4 2
0.91 0.92
22:59
Argentina U20
Nhật Bản U19
3 - 2
2 0
0.99 0.88
0 : 1 2 1/4
0.85 0.92

KQBD Toulon Tournament CN ngày 12-06-2022

19:30
Colombia U19
Mexico U21
0 - 2
0 1
0.97 0.83
1/4 : 0 2 1/4
0.85 0.99
22:59
Pháp U20
Venezuela U23
2 - 1
0 1
1.00 0.78
0 : 1 1/2 2 3/4
0.82 -0.98
back-to-top