Kết Quả Giao Hữu BD Nữ - KQBD Quốc Tế mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 5 ngày 04-04-2024

01:00
Uruguay U20 Nữ
Chile U20 Nữ
0 - 0
06:00
Puerto Rico Nữ
Cayman Islands Nữ
12 - 0
4 0
18:15
Barcelona Nữ
Paraguay Nữ
7 - 0
21:00
Tunisia Nữ
Algeria Nữ
2 - 1
21:00
Bỉ U23 Nữ
T.B.Nha U23 Nữ
1 - 0
21:30
Italia Nữ U23
Pháp U23 Nữ
2 - 4
-0.99 0.81
0 : 0 2 1/2
0.81 0.99
Hoãn
Na Uy U23 Nữ
Hà Lan U23 Nữ
vs
0.96 -0.95
1/4 : 0 2 1/2
0.86 0.75

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 6 ngày 05-04-2024

00:30
Anh U23 Nữ
Thụy Điển U23 Nữ
3 - 1
2 0
17:00
Hàn Quốc Nữ
Philippines Nữ
3 - 0
-0.98 0.94
0 : 2 3/4 3 1/2
0.80 0.86

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 7 ngày 06-04-2024

05:30
Venezuela Nữ
Panama Nữ
2 - 0
1 0
0.89 0.86
0 : 1 1/4 2 3/4
0.93 0.94
09:00
New Zealand Nữ
Thái Lan Nữ
4 - 0
1 0
0.77 0.70
0 : 2 3
-0.95 -0.91
20:00
Uruguay U20 Nữ
Chile U20 Nữ
1 - 2
1 1
23:30
Mỹ Nữ
Nhật Bản Nữ
2 - 1
1 1

KQBD Giao Hữu BD Nữ CN ngày 07-04-2024

02:30
Canada Nữ
Brazil Nữ
1 - 1
0 1
0.86 0.95
0 : 1/4 2 1/2
0.90 0.81
04:00
Costa Rica Nữ
Peru Nữ
5 - 1
4 1
05:00
Puerto Rico Nữ
Cayman Islands Nữ
8 - 0
3 0
05:00
Colombia Nữ
Mexico Nữ
1 - 0
1 0
06:00
Nicaragua Nữ
Cuba Nữ
0 - 0
14:00
N. Marianas Nữ
Đảo Guam Nữ
2 - 2
0 1
Hoãn
Bulgaria U16 Nữ
Montenegro U17 Nữ
vs
21:00
Tunisia Nữ
Algeria Nữ
2 - 2
Hoãn
Mỹ U20 Nữ
Canada U20 Nữ
vs

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 2 ngày 08-04-2024

17:00
Hàn Quốc Nữ
Philippines Nữ
2 - 1
2 0
0.70 0.80
0 : 2 3/4 3 3/4
-0.89 1.00
23:00
Thụy Điển U23 Nữ
Na Uy U23 Nữ
3 - 2
2 1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 3 ngày 09-04-2024

00:00
Hà Lan U23 Nữ
Bỉ U23 Nữ
3 - 1
1 1
0.86 0.76
0 : 1 1/2 3
0.96 -0.96
05:30
Venezuela Nữ
Panama Nữ
3 - 0
1 0
0.81 -0.93
0 : 1 1/4 2 3/4
0.95 0.72
14:00
New Zealand Nữ
Thái Lan Nữ
0 - 0
19:00
Đức U20 Nữ
Canada U20 Nữ
4 - 0
2 0
21:00
Botswana Nữ
Namibia Nữ
1 - 1
1 1
0.99 0.81
0 : 1/2 2 1/2
0.77 0.95
23:00
Costa Rica Nữ
Peru Nữ
2 - 1
2 1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 4 ngày 10-04-2024

02:30
Mexico U20 Nữ
Costa Rica U20 Nữ
10 - 1
4 0
03:00
Nhật Bản Nữ
Brazil Nữ
1 - 1
1 0
-0.94 0.85
0 : 1/2 2 1/4
0.76 0.95
06:00
Mỹ Nữ
Canada Nữ
2 - 2
0 1
0.72 0.98
0 : 3/4 2 1/2
-0.91 0.82
07:00
Mexico Nữ
Australia Nữ
0 - 2
0 1
-0.93 0.83
1/4 : 0 2 3/4
0.75 0.97
08:00
Colombia Nữ
Guatemala Nữ
3 - 0
09:00
Nicaragua Nữ
Cuba Nữ
3 - 0
1 0

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 5 ngày 11-04-2024

15:30
T.N.Kỳ U16 Nữ
Mỹ U16 Nữ
0 - 2
0 1
16:00
Wales U16 Nữ
Trung Quốc U16 Nữ
1 - 4
20:00
Việt Nam U16 Nữ
Botswana Nữ U16
5 - 0
20:30
Paraguay U16 Nữ
Uganda Nữ U16
7 - 0
3 0

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 7 ngày 13-04-2024

15:30
Trung Quốc U16 Nữ
Paraguay U16 Nữ
1 - 2
16:00
Mỹ U16 Nữ
Việt Nam U16 Nữ
8 - 0
20:30
T.N.Kỳ U16 Nữ
Botswana Nữ U16
7 - 0
5 0
20:30
Uganda Nữ U16
Wales U16 Nữ
0 - 1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 3 ngày 16-04-2024

15:30
T.N.Kỳ U16 Nữ
Việt Nam U16 Nữ
3 - 1
2 0
16:00
Wales U16 Nữ
Paraguay U16 Nữ
0 - 0
18:30
Estonia U17 Nữ
Luxembourg U16 Nữ
2 - 3
2 2
20:00
Mỹ U16 Nữ
Botswana Nữ U16
15 - 0
20:30
Trung Quốc U16 Nữ
Uganda Nữ U16
4 - 1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 5 ngày 18-04-2024

15:30
Luxembourg U16 Nữ
Georgia U16 Nữ
1 - 4
1 1

KQBD Giao Hữu BD Nữ CN ngày 21-04-2024

15:00
Georgia U16 Nữ
Estonia U17 Nữ
5 - 2
3 1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 4 ngày 24-04-2024

20:00
Luxembourg U16 Nữ
Bỉ U16 Nữ
vs
back-to-top