Kết Quả Copa America 2024 - KQBD Nam Mỹ mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD Copa America 2024 Thứ 6 ngày 21-06-2024

07:00
Argentina
Canada
vs
0.96 0.86
0 : 1 2 3/4
0.83 0.91

KQBD Copa America 2024 Thứ 7 ngày 22-06-2024

07:00
Peru
Chile
vs
0.98 0.72
1/2 : 0 2 1/4
0.81 -0.95

KQBD Copa America 2024 CN ngày 23-06-2024

05:00
Ecuador
Venezuela
vs
0.84 -0.94
0 : 1/2 2 1/4
0.95 0.71
08:00
Mexico
Jamaica
vs
0.78 0.94
0 : 3/4 2 1/4
-0.99 0.83

KQBD Copa America 2024 Thứ 2 ngày 24-06-2024

05:00
Mỹ
Bolivia
vs
0.75 0.68
0 : 1 1/2 2 1/2
-0.96 -0.91
08:00
Uruguay
Panama
vs
-0.99 0.85
0 : 1 1/2 2 1/2
0.78 0.92

KQBD Copa America 2024 Thứ 3 ngày 25-06-2024

05:00
Colombia
Paraguay
vs
0.80 -0.99
0 : 1/2 2 1/4
0.99 0.76
08:00
Brazil
Costa Rica
vs
0.90 0.74
0 : 2 3
0.89 -0.97
back-to-top