Kết Quả C2 Châu Á - KQBD Châu Á mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD C2 Châu Á Thứ 3 ngày 16-04-2024

23:00
AL Ahed
Al Nahda (OMA)
1 - 0
-0.96 0.84
0 : 0 2
0.78 0.96

KQBD C2 Châu Á Thứ 4 ngày 17-04-2024

19:00
Abdysh-Ata Kant
Central Coast
1 - 1
0.93 0.75
1 : 0 3
0.83 -0.99

KQBD C2 Châu Á Thứ 3 ngày 23-04-2024

23:00
Al Nahda (OMA)
AL Ahed
2 - 2
-0.97 -0.94
0 : 1/2 2
0.79 0.74

KQBD C2 Châu Á Thứ 4 ngày 24-04-2024

16:00
Central Coast
Abdysh-Ata Kant
3 - 0
-0.96 0.85
0 : 1 1/2 3
0.78 0.95

KQBD C2 Châu Á CN ngày 05-05-2024

23:00
AL Ahed
Central Coast
0 - 1
0.85 1.00
1/2 : 0 2 1/4
0.97 0.80
back-to-top