Bảng xếp hạng World cup BĐ Bãi biển - BXH Thế Giới hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
T.B.Nha BB
3
3
0
0
14
8
6
9
2
Mỹ BB
3
1
1
1
13
12
1
4
3
Tahiti BB
3
1
1
1
8
9
-1
4
4
UAE BB
3
0
0
3
8
14
-6
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Argentina BB
3
2
1
0
17
11
6
7
2
El Salvador BB
3
2
0
1
11
11
0
6
3
Solomon Islands BB
3
1
0
2
13
15
-2
3
4
Hà Lan BB
3
0
1
2
6
10
-4
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Brazil BB
3
3
0
0
16
6
10
9
2
Ukraina BB
3
1
0
2
9
11
-2
3
3
Iran BB
3
1
0
2
8
10
-2
3
4
Senegal BB
3
1
0
2
11
17
-6
3
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Nga BB
3
2
1
0
12
6
6
7
2
Paraguay BB
3
1
1
1
13
12
1
4
3
Nhật Bản BB
3
1
1
1
6
7
-1
4
4
B.B.Ngà BB
3
0
1
2
10
16
-6
1
back-to-top