Bảng xếp hạng Vòng loại U17 Nữ Châu Á - BXH Châu Á hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Thái Lan U17 Nữ
2
2
0
0
22
0
22
6
2
Malaysia U17 Nữ
2
1
0
1
5
12
-7
3
3
N. Mariana U17 Nữ
2
0
0
2
1
16
-15
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Australia U17 Nữ
2
2
0
0
14
0
14
6
2
Đài Loan U17 Nữ
2
1
0
1
3
3
0
3
3
Bhutan U17 Nữ
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Mông Cổ U17 Nữ
2
0
0
2
0
14
-14
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Việt Nam U17 Nữ
2
2
0
0
8
0
8
6
2
Uzbekistan U17 Nữ
2
1
0
1
2
4
-2
3
3
Bahrain U17 Nữ
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Palestine U17 Nữ
2
0
0
2
1
7
-6
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Singapore U17 Nữ
2
2
0
0
10
0
10
6
2
Bangladesh U17 Nữ
2
1
0
1
6
3
3
3
3
UAE U17 Nữ
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Turkmenistan U17 Nữ
2
0
0
2
0
13
-13
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng E
1
Hàn Quốc U17 Nữ
2
2
0
0
28
0
28
6
2
Hồng Kông U17 Nữ
2
1
0
1
3
12
-9
3
3
Iraq U17 Nữ
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Tajikistan U17 Nữ
2
0
0
2
0
19
-19
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng F
1
Ấn Độ U17 Nữ
2
2
0
0
3
1
2
6
2
Myanmar U17 Nữ
2
1
0
1
2
2
0
3
3
Kyrgyzstan U17 Nữ
2
0
0
2
0
2
-2
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng G
1
Philippines U17 Nữ
2
2
0
0
4
1
3
6
2
Lebanon U17 Nữ
2
1
0
1
5
3
2
3
3
Đảo Guam U17 Nữ
2
0
0
2
3
8
-5
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng H
1
Iran U17 Nữ
2
2
0
0
8
1
7
6
2
Nepal U17 Nữ
2
1
0
1
4
2
2
3
3
Jordan U17 Nữ
2
0
0
2
2
11
-9
0
back-to-top