Bảng xếp hạng Vòng loại Nữ Châu Á - BXH Châu Á hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Đài Loan Nữ
2
2
0
0
6
0
6
6
2
Bahrain Nữ
2
0
1
1
0
2
-2
1
3
Lào Nữ
2
0
1
1
0
4
-4
1
4
Turkmenistan Nữ
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Việt Nam Nữ
2
2
0
0
23
0
23
6
2
Tajikistan Nữ
2
1
0
1
4
7
-3
3
3
Afghanistan Nữ
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Maldives Nữ
2
0
0
2
0
20
-20
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Indonesia Nữ
2
2
0
0
2
0
2
6
2
Iraq Nữ
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Triều Tiên Nữ
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Singapore Nữ
2
0
0
2
0
2
-2
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Myanmar Nữ
3
3
0
0
14
0
14
9
2
Lebanon Nữ
3
2
0
1
4
4
0
6
3
UAE Nữ
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Đảo Guam Nữ
3
0
0
3
1
13
-12
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng E
1
Hàn Quốc Nữ
2
2
0
0
16
0
16
6
2
Uzbekistan Nữ
2
1
0
1
12
4
8
3
3
Mông Cổ Nữ
2
0
0
2
0
24
-24
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng F
1
Philippines Nữ
2
2
0
0
4
2
2
6
2
Hồng Kông Nữ
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
Nepal Nữ
2
0
1
1
1
2
-1
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng G
1
Iran Nữ
2
1
1
0
5
0
5
4
2
Jordan Nữ
2
1
1
0
5
0
5
4
3
Bangladesh Nữ
2
0
0
2
0
10
-10
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng H
1
Thái Lan Nữ
2
2
0
0
11
0
11
6
2
Malaysia Nữ
2
1
0
1
2
4
-2
3
3
Palestine Nữ
2
0
0
2
0
9
-9
0
back-to-top