Bảng xếp hạng VĐ Các QG Châu Phi - BXH Châu Phi hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Algeria
3
3
0
0
3
0
3
9
2
Mozambique
3
1
1
1
3
3
0
4
3
Libya
3
1
0
2
5
5
0
3
4
Ethiopia
3
0
1
2
1
4
-3
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Senegal
3
2
0
1
4
1
3
6
2
B.B.Ngà
3
1
1
1
3
2
1
4
3
Uganda
3
1
1
1
2
3
-1
4
4
CHDC Congo
3
0
2
1
0
3
-3
2
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Madagascar
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Ghana
3
2
0
1
7
3
4
6
3
Sudan
3
1
0
2
4
6
-2
3
4
Ma Rốc
3
0
0
3
0
9
-9
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Mauritania
2
1
1
0
1
0
1
4
2
Angola
2
0
2
0
3
3
0
2
3
Mali
2
0
1
1
3
4
-1
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng E
1
Niger
2
1
1
0
1
0
1
4
2
Cameroon
2
1
0
1
1
1
0
3
3
Congo
2
0
1
1
0
1
-1
1
back-to-top