Bảng xếp hạng Sinh Viên TG - BXH Quốc Tế hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Ireland SV
2
1
1
0
4
3
1
4
2
Hàn Quốc SV
2
1
0
1
4
4
0
3
3
Uruguay SV
2
0
1
1
2
3
-1
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Italia SV
2
2
0
0
4
0
4
6
2
Ukraine SV
2
1
0
1
1
2
-1
3
3
Mexico SV
2
0
0
2
0
3
-3
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Brazil SV
2
1
1
0
4
1
3
4
2
Pháp SV
2
1
1
0
4
2
2
4
3
Nam Phi SV
2
0
0
2
1
6
-5
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Nhật Bản SV
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Nga SV
2
1
0
1
3
4
-1
3
3
Argentina SV
2
0
0
2
0
5
-5
0
back-to-top