Bảng xếp hạng Sinh Viên TG Nữ - BXH Quốc Tế hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Triều Tiên Nữ SV
2
2
0
0
12
1
11
6
2
Canada SV Nữ
2
1
0
1
2
4
-2
3
3
Nam Phi SV Nữ
2
0
0
2
0
9
-9
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Nga SV Nữ
2
2
0
0
2
0
2
6
2
Trung Quốc SV Nữ
2
1
0
1
3
3
0
3
3
Mexico SV Nữ
2
0
0
2
2
4
-2
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Ireland SV Nữ
2
2
0
0
3
1
2
6
2
Hàn Quốc SV Nữ
2
0
1
1
4
5
-1
1
3
Brazil SV Nữ
2
0
1
1
3
4
-1
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Nhật Bản Nữ SV
2
2
0
0
4
2
2
6
2
Italia Nữ SV
2
1
0
1
3
3
0
3
3
Mỹ SV Nữ
2
0
0
2
2
4
-2
0
back-to-top