Bảng xếp hạng Euro 2024 - BXH Châu Âu hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Hungary
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Scotland
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Thụy Sỹ
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Đức
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Albania
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Croatia
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Italia
0
0
0
0
0
0
0
0
4
T.B.Nha
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Anh
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Serbia
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Slovenia
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Đan Mạch
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Hà Lan
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Pháp
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Áo
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng E
1
Bỉ
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Romania
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Slovakia
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng F
1
B.D.Nha
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Séc
0
0
0
0
0
0
0
0
3
T.N.Kỳ
0
0
0
0
0
0
0
0
back-to-top