Bảng xếp hạng Cúp Trung Mỹ - BXH Bắc Mỹ hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Mexico U22
2
1
1
0
3
1
2
4
2
El Salvador U22
2
0
2
0
2
2
0
2
3
Dominican U22
2
0
1
1
1
3
-2
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Costa Rica U22
3
2
0
1
7
1
6
6
2
Honduras U22
3
1
1
1
3
3
0
4
3
Guatemala U22
3
1
1
1
3
3
0
4
4
Jamaica U22
3
0
2
1
2
8
-6
2
back-to-top