Bảng xếp hạng Cúp Hàn Quốc - BXH Hàn Quốc hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Changwon City
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Daejeon Korail
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Gyeongju KHNP
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Mokpo City
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Yongin City
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Busan Transp.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Cheonan City
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Gangneung City
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Gimhae City
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Ulsan Mipo
0
0
0
0
0
0
0
0
back-to-top