Bảng xếp hạng Canadian Championship - BXH Canada hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
1
Toronto
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Forge FC
0
0
0
0
0
0
0
0
3
CF Montreal
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Vancouver WC
0
0
0
0
0
0
0
0
5
York United FC
0
0
0
0
0
0
0
0
back-to-top